condicions generals

sobre la-patente.es

El prestador de serveis de la societat de la informació d’aquest lloc web és l’entitat La Patent Barcelona SL, amb CIF B-65893935 i seu social al c / Villarroel, 123, Barcelona, amb adreça de correu electrònic de contacte en hola@la-patente.es

El present avís i informació legal regula l’ús de el servei de la pàgina web d’Internet la-patente.es (en endavant, el “Lloc Web”). El titular del Lloc Web és: La Patent Barcelona SL (en endavant LA PATENT).

Abans d’accedir i fer ús d’aquest Lloc Web llegeixi les següents condicions d’ús, les quals són acceptades per qui accedeixi i visualitzi el lloc web. Si no accepta els següents termes i condicions, no accedeixi ni utilitzi aquest lloc web ni el seu contingut. Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola.

Condicions generals d’ús del lloc web

S’adquireix la condició d’usuari mitjançant l’accés a la Web. L’usuari és conscient que l’accés i utilització dels serveis i continguts del Lloc Web es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Dins de l’expressió “Lloc Web” es comprenen -amb caràcter delimitatiu però no limitador- els textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, aplicacions informàtiques, bases de dades, codi, altres obres incloses en el mateix, i, en general, totes les creacions expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s’inventi en el futur, amb independència que siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual d’acord a el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual o norma que en un futur la succeís.

El cost de l’accés telefònic o un altre tipus de despesa per la connexió a la Web anirà a càrrec exclusivament de l’usuari. L’usuari únicament haurà de reunir les següents condicions tècniques per a beneficiar-se de l’ús del Lloc Web: navegador web i connexió a Internet.

L’usuari haurà d’establir les mesures de seguretat de caràcter tècnic adequades per a evitar accions no desitjades en el seu sistema d’informació, arxius i equips informàtics empleats per a accedir a Internet, sent conscient que Internet no és totalment segur.

Ús de cookies i de el fitxer d’activitat

El prestador pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats a el navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació. Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres de l’trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre o “login”. Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt seran sempre transmesos mitjançant protocol de comunicació segura de tal manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa electrònicament.

Drets i obligacions de l’usuari

L’usuari podrà (I) accedir de forma gratuïta i sense necessitat d’autorització prèvia als continguts i serveis del Lloc Web (Ii) utilitzar els serveis i continguts disponibles per al seu ús exclusivament particular i; (Iii) fer un ús correcte i lícit el lloc, de conformitat amb la legislació vigent, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

En cap cas l’usuari podrà utilitzar els serveis i continguts oferts a través del Lloc Web de forma contrària a les condicions generals d’ús, i en perjudici o amb menyscabament dels drets de la resta d’usuaris. L’usuari no podrà realitzar accions que impedeixin o dificultin l’accés a el lloc pels usuaris.

L’usuari del Lloc Web respondrà personalment dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a la PATENT, directament o indirectament, per l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d’aquestes condicions generals o altres normes per les quals es regeixi la utilització del Lloc Web .

Drets de La Patent

LA PATENT es reserva el dret de modificar els continguts i / o serveis del lloc web, així com les condicions d’accés a la Web, tècniques o no, de forma unilateral i sense preavís als usuaris.

LA PATENT queda exempta de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa per impossibilitat o dificultats de connexió a la xarxa de comunicacions a través de la qual resulta accessible aquest lloc web, així com per la interrupció, suspensió o cancel·lació de l’accés a l’ lloc web, o per la qualitat i velocitat d’accés a el lloc web.

Propietat Intel·lectual i Industrial

L’usuari coneix que els continguts i serveis oferts a través del Lloc Web -incloent textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, tots els comentaris, exposicions, aplicacions informàtiques, bases de dades i codi de l’ mateix, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador- es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual. El dret d’autor i d’explotació econòmica d’aquest lloc web correspon en exclusiva a LA PATENT. Pel que fa als continguts inclosos en el Lloc Web, els drets d’autor i d’explotació econòmica són propietat de LA PATENT, o si escau, de terceres persones o entitats, i en ambdós casos es troben protegits per les lleis vigents de propietat intel·lectual.

Les marques, noms comercials o signes distintius que apareixen al lloc web són propietat de LA PATENT o, si escau, de terceres entitats, i es troben protegits per les lleis vigents de propietat industrial.

La prestació dels serveis i publicació dels continguts a través del Lloc Web no implicarà en cap cas la cessió, renúncia o transmissió, total o parcial, de la titularitat dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Cap part d’aquest lloc web pot ser reproduït, distribuït, transmès, copiat, comunicat públicament, transformat, en tot o en part mitjançant cap sistema o mètode manual, electrònic o mecànic (incloent el fotocopiat, enregistrament o qualsevol sistema de recuperació i emmagatzematge de informació) a través de qualsevol suport actualment conegut o que s’inventi en el futur, sense autorització escrita de lA PATENT.

Durada i Terminació

La prestació de servei del Lloc Web té una durada indefinida. LA PATENT, però, està autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació de servei del Lloc Web i / o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, LA PATENT comunicarà prèviament la terminació o suspensió de la prestació de servei de Web.

Legislació Aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola. Les parts, amb expressa renúncia al seu propi fur, se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de el domicili de l’usuari.